Kortfattat om vinstskatt i tävling

  • Vinner du i en tävling är Du skattskyldig.
  • Vinsten ska tas upp i din deklaration som inkomst av tjänst.
  • Tävlingsvinster som underskrider 1600 kr i värde behöver du inte skatta för, vilket motsvarar 3% av prisbasbeloppet. Beloppet höjdes till 2023 och var på 1400 kr tidigare.

Senast uppdaterad för år 2023.

Skillnad på lotteri och tävling

Skatteverket gör tydlig skillnad på lotterier och tävlingar och det som avgör om ett arrangemang är det ena eller det andra är huruvida slumpen spelar in. Man kan kort säga att om slumpen fäller avgörandet om vem som vinner är det ett lotteri.

För dig som vinner är detta viktigt för man betalar bara vinstskatt om det är en tävling. Lotterivinster är nämligen skattefria inom hela EES.

Skattefria tävlingsvinster och aktuellt gränsbelopp

För att det inte ska bli allt för mycket administration finns det ett minimibelopp på vinstens värde. Många tävlingsvinster har ett lågt värde och det blir ju onödigt mycket pappersarbete om man ska behöva skatta för att man vunnit en lott värd 20 kr.

Utifrån vad Skatteverket skriver om skattefria tävlingsvinster kan man sammanfatta det som att man inte behöver skatta om den har ett värde som är under 1600 kr. Det beloppet är satt till 3% av prisbasbeloppet och ändras alltså från år till år. Du kan räkna ut aktuellt gränsvärde genom att ta gällande prisbasbelopp x 0,03 och sen avrunda till närmsta hundratal.

En vinst som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i sin helhet. Det innebär att om man vinner något värt 2000 kr ska man skatta för hela värdet och inte bara för den del som är över gränsbeloppet.

Kontanter och presentkort

En tävling där man kan vinna pengar är undantaget från gränsbeloppet. Där gäller vinstbeskattning redan från första kronan. Presentkort som kan lösas in mot kontanter, och andra värdepapper räknas också hit. Däremot inkluderas inte presentkort som ej går att lösa in mot kontanter.

Hur redovisas tävlingsvinster till Skatteverket?

En anordnare av tävling kan be om ditt personnummer för att redovisa tävlingsvinstens värde till Skatteverket. Det kommer då att hamna förtryckt på din deklaration som inkomst av tjänst. Eftersom det är en tävling anses det att du utfört ett arbete och en prestation för att vinna.

Det är dock långt ifrån alla anordnare som gör detta och då anses det vara upp till dig som vinnare att redovisa dina vinster.

Tänk på att gränsbeloppet gäller per vinst. Har du vunnit flera småvinster under året som gått och de var och en är värd under 1600 kr men tillsammans är värda över gränsbeloppet behöver du inte deklarera småvinsterna.

Så räknar du ut din vinstskatt på tävlingsvinsten

Värdet på den tävlingsvinst du vunnit ska tas upp under avsnitt 1. Inkomst av tjänst, på din inkomstdeklaration. Det innebär att vinstskatten blir din kommunalskatt. Du kan räkna ut din vinstskatt genom att multiplicera vinstvärdet med kommunskatten i procent och sen dela med 100 för att få den i kronor och ören.